block

Bir blok statement(ifade) (diğer bir deyişle birleşik ifade) sıfır ya da daha fazla ifadeyi gruplamak için kullanılır. Blok bir çift süslü parantezle sınırlandırılmakla beraber opsiyonel olarak etiketlenebilir:

Syntax

[etiket:] {
  statement_1;
  statement_2;
  ...
  statement_n;
}
statement_1, statement_2, statement_n
İfadeler tek bir statement içinde sınırlandırılmıştır.
etiket
Görsel bir tanımlama yapmak ya da bir break(kırılım)oluşturmak için opsiyonel bir etikettir..

Açıklama

Statement,sıklıkla akış tablolarıyla birlikte kullanılır. (örn. if...else, for, while). Örnek:

while (x < 10) {
  x++;
}

Hatırlatma : statement noktalı virgül ile sonlanmaz.

Block statement diğer dillerde birleşik ifade yani compound statement olarak ifade edilir. Javasacript tek bir statement beklerken, birden çok statement kullanmanızı sağlar. Blokların birleşmesi Javascript için yaygın bir kullanımdır. Bir diğer kullanım ise statement kullanmanız gereken ancak kullanmadığınız yerlerde boş bir statement kullanılmasıdır.

Block Scoping Rules

With var

Variables declared with var do not have block scope. Variables introduced with a block are scoped to the containing function or script, and the effects of setting them persist beyond the block itself. In other words, block statements do not introduce a scope. Although "standalone" blocks are valid syntax, you do not want to use standalone blocks in JavaScript, because they don't do what you think they do, if you think they do anything like such blocks in C or Java. For example:

var x = 1;
{
  var x = 2;
}
console.log(x); // logs 2

Burada çıktı 2 oldu çünkü block için ayrı bir scope oluşmamıştır. C ya da Java'da çıktı 1 olur.

let ve const ile

Yukarıdakinin aksine let ve const ayrı bir scope olarak koşacaktır:

let x = 1;
{
  let x = 2;
}
console.log(x); // logs 1

x = 2 sınırlı bir statement içerisinde yer aldığından sadece o statement içerisinde geçerli olacaktır.

Bu kural const içinde aynıdır:

const c = 1;
{
  const c = 2;
}
console.log(c); // logs 1 and does not throw SyntaxError...

Dikkat edin sınırlı blocktaki  const c = 2  ifadesi SyntaxError: Identifier 'c' zaten tanımlanmış hatası vermedi çünkü, her blok içerisinde benzersiz olarak tanımlanır.

Specifications

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

See also