SyntaxError: for-in loop head declarations may not have initializers

Våra volontärer har inte översatt denna artikel till Svenska ännu. Gå med oss och hjälpa till att få jobbet gjort!
Du kan också läsa artikeln på English (US).

Message

SyntaxError: for-in loop head declarations cannot have an initializer (Edge)
SyntaxError: for-in loop head declarations may not have initializers (Firefox)
SyntaxError: for-in loop variable declaration may not have an initializer. (Chrome)

Error type

SyntaxError in strict mode only.

What went wrong?

The head of a for...in loop contains an initializer expression. That is, a variable is declared and assigned a value |for (var i = 0 in obj)|. In non-strict mode, this head declaration is silently ignored and behaves like |for (var i in obj)|. In strict mode, however, a SyntaxError is thrown.

Examples

This example throws a SyntaxError:

"use strict";

var obj = {a: 1, b: 2, c: 3 }; 

for (var i = 0 in obj) { 
  console.log(obj[i]);
}

// SyntaxError: for-in loop head declarations may not have initializers

Valid for-in loop

You can remove the initializer (i = 0) in the head of the for-in loop.

"use strict";

var obj = {a: 1, b: 2, c: 3 };

for (var i in obj) {
  console.log(obj[i]);
}

Array iteration

The for...in loop shouldn't be used for Array iteration. Did you intend to use a for loop instead of a for-in loop to iterate an Array? The for loop allows you to set an initializer then as well:

var arr = [ "a", "b", "c" ] 

for (var i = 2; i < arr.length; i++) { 
  console.log(arr[i]); 
}

// "c"

See also

  • for...in
  • for...of – also disallows an initializer in both strict and non-strict mode.
  • for – preferred for array iteration, allows to define an initializer.

Dokumenttaggar och bidragare

Bidragare till denna sida: PatrickKettner, fscholz, WayneCui
Senast uppdaterad av: PatrickKettner,