continue

Try it

Polecenie continue zatrzymuje wykonanie pętli w obecnej iteracji, w obecnej lub wskazanej pętli i kontynuuje wykonanie pętli w kolejnej jej iteracji.

Składnia

continue [etykieta];
etykieta
Identyfikator powiązany z etykietą instrukcji.

Opis

W przeciwieństwie do instrukcji break, continue nie zatrzymuje całkowicie wykonania pętli, natomiast:

 • w pętli while powoduje przejście do warunku pętli,
 • w pętli for, powoduje przejście do wyrażenia aktualizującego pętlę.

Instrukcja continue może opcjonalnie zawierać etykietę, która pozwala programowi przejść do kolejnej iteracji pętli, której tę etykietę przypisano, zamiast kolejnej iteracji obecnej pętli. W tym przypadku, polecenie continue musi być zawarte wewnątrz instrukcji z etykietą.

Przykłady

Użycie continue z while

Poniższy przykład pokazuje pętlę while, zawierającą polecenie continue, które jest wykonywane, gdy wartość zmiennej i równa jest 3 – zatem n przyjmuje kolejno wartości 1, 3, 7 i 12.

var i = 0;
var n = 0;

while (i < 5) {
 i++;

 if (i === 3) {
  continue;
 }

 n += i;
}

Użycie continue z etykietą

W poniższym przykładzie, instrukcja z etykietą checkiandj zawiera instrukcję z etykietą checkj. Jeśli zostanie napotkane polecenie continue, wykonanie programu jest kontynuowane od góry instukcji checkj. Za każdym razem, gdy napotkane jest continue, chekckj jest przeiterowywane dopóki jego warunek nie zwróci wartości false. Kiedy zwracane jest false, wykonywana jest pozostała część checkiandj.

Gdyby continue miało etykietę checkiandj, wówczas program powinien przejść na początek instrukcji checkiandj.

Zobacz też label.

var i = 0;
var j = 8;

checkiandj: while (i < 4) {
 console.log('i: ' + i);
 i += 1;

 checkj: while (j > 4) {
  console.log('j: ' + j);
  j -= 1;

  if ((j % 2) == 0)
   continue checkj;
  console.log('Liczba' + j + ' jest nieparzysta.');
 }
 console.log('i = ' + i);
 console.log('j = ' + j);
}

Wyjście:

i: 0

// początek checkj
j: 8
Liczba 7 jest nieparzysta.
j: 7
j: 6
Liczba 5 jest nieparzysta.
j: 5
// koniec checkj

i = 1
j = 4

i: 1
i = 2
j = 4

i: 2
i = 3
j = 4

i: 3
i = 4
j = 4

Specyfikacje

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też