Infinity

Podsumowanie

Wartość numeryczna reprezentująca nieskończoność.

Składnia

Infinity 

Opis

Infinity jest własnością najwyższego rzędu i nie jest przypisana do żadnego obiektu.

Początkową wartością Infinity jest Number.POSITIVE_INFINITY.

Wartość Infinity (+nieskończoność) jest większa niż jakakolwiek liczba. Wartość ta ma wszystkie cechy matematycznej nieskończoności; np. cokolwiek pomnożone przez Infinity jest równe Infinity, a cokolwiek podzielone przez Infinity jest równe 0.

Zobacz także