SyntaxError: missing = in const declaration

Wiadomość

SyntaxError: Const must be initalized (Edge)
SyntaxError: missing = in const declaration (Firefox)
SyntaxError: Missing initializer in const declaration (Chrome)

Typ błędu

Co poszło nie tak?

Stała jest wartością, która nie może być zmieniona podczas normalnego wykonania programu. Nie może być zmodyfikowana poprzez ponowne przypisanie wartości ani ponowną deklarację. W języku JavaScipt, stałe są deklarowane za pomocą słowa kluczowego const. Wymagane jest zainicjowanie stałej konkretną wartością – konieczne jest przypisanie danej stałej wartości w tym samym wyrażeniu, w którym jest deklarowana (co ma sens, biorąc pod uwagę fakt, że nie może ona być później zmieniana).

Przykłady

Brakująca inicjalizacja stałej

W przeciwieństwie do var lub let, konieczne jest podanie wartości przy deklaracji const. W przeciwnym razie zwracany jest błąd:

const COLUMNS;
// SyntaxError: missing = in const declaration

Naprawianie błędu

Jest wiele opcji, by naprawić ten błąd. Należy sprawdzić, czemu miała służyć stała, o której mowa.

Dodawanie wartości stałej

Ustal wartość stałej w tym samym wyrażeniu, w którym jest ona deklarowana:

const COLUMNS = 80;

const, let or var?

Nie używaj const tam, gdzie nie chcesz użyć stałej. Być może chciałeś zadeklarować zmienną z zakresem ograniczonym do danego bloku kodu za pomocą let lub zmienną globalną przy użyciu var. Obydwie te opcje nie wymagają wartości początkowej.

let columns;

Zobacz też