Błąd składni: brakująca własność po identyfikatorze.

Wiadomość

Błąd składni: brakująca własność po identyfikatorze.

Typ błedu

Co poszło nie tak?

Kiedy tworzysz objekty korzystając z Inicjalizatora objektu składnia, używając dwukropka (:) oddziela klucze i wartości od własności objektu.

var obj = { własnośćKlucza: 'wartość' };

Przykłady

Dwukropki a znaki równości

Ten kod nie zadziała prawidłowo, ponieważ nie możesz w ten sposób używać znaków równości, aby korzystać z inicjalizatora objektu.

var obj = { własnośćKlucza = 'wartość' };
// Błąd składni: brakująca własność po identyfikatorze.

Poprawnie byłoby użyć znaku dwukropka, lub używając nawiasów kwadratowych aby przydzielić nową własność po stworzeniu objektu

var obj = { własnośćKlucza: 'wartość' };

// Lub inaczej

var obj = { };
obj['własnośćKlucza'] = 'wartość';

Puste własności

Nie możesz w ten sposób tworzyć pustych własności.

var obj = { własnośćKlucza; };
// Błąd składni: brakująca własność po identyfikatorze.

Jeżeli potrzebujesz zdefiniować własność bez wartości, powinieneś użyć null jako wartości

var obj = { własnośćKlucza: null };

Własności obliczeniowe

Jeżeli tworzysz własność klucza z wyrażenia, potrzebujesz uzyć kwadratowych nawiasów. W przeciwnym razie, nazwa własności nie będzie możliwa do obliczenia

var obj = { 'b'+'ar': 'foo' };
// Błąd składni: brakująca własność po identyfikatorze.

Przenieś to wyrażenie do nawiasów []:

var obj = { ['b'+'ar']: 'foo' };

Zobacz również