Pusty element

Pusty element to element (en-US) HTML, SVG lub MathML który nie może mieć żadnych węzłów dziecięcych (tj. elementów zagnieżdżonych lub węzłów tekstowych).

Specyfikacje HTML, SVG i MathML określają bardzo dokładnie, co każdy element może zawierać. Wiele kombinacji nie ma znaczenia semantycznego, na przykład element <audio> (en-US) zagnieżdżony wewnątrz elementu <hr>.

W HTML, użycie znacznika zamykającego na pustym elemencie jest zazwyczaj nieważne. Na przykład, <input type="text"></input> jest nieprawidłowy.

Puste elementy w HTML są następujące: