parseFloat()

De parseFloat() functie verwerkt een string argument en geeft een  floating point nummer terug.

Syntax

parseFloat(string)

Parameters

string
Een string waarde die je wilt verwerken.

Omschrijving

parseFloat is een top-level functie en is niet verbonden met welk object dan ook.

parseFloat verwerkt het argument , een string, en geeft een floating point nummer terug. Als het een ander karakter tegenkomt dan een teken (+ or -), nummerieke waarde (0-9), een decimale punt , of een exponent, dan geeft het de waarde tot dat karakter terug en negeert dat karakter en alle daaropvolgende karakters. Spaties aan het begin en einde van de string zijn toegestaan.

Als het eerste karakter niet in een nummer kan worden veranderd zal parseFloat het resultaat NaN opleveren.

Voor wiskundige doeleinden, de waarde NaN is geen nummer met een radix. Je kunt de functie isNaN gebruiken om vast te stellen of het resultaat van parseFloat NaN is. Als NaN in een wiskundige operatie wordt gebruikt is het resultaat ook NaN.

parseFloat kan ook de waarde Infinity verwerken en het resultaat is Infinity.  Je kunt de functie  isFinite gebruiken om vast te stellen of het resultaat een eindig getal is (niet Infinity, -Infinity, of NaN).

Voorbeelden

parseFloat levert een nummer op

Het resultaat van de volgende voorbeelden is 3.14

parseFloat("3.14");
parseFloat("314e-2");
parseFloat("0.0314E+2");
parseFloat("3.14more non-digit characters");

parseFloat levert NaN op

Het volgende voorbeeld heeft als resultaat NaN

parseFloat("FF2");

Een bondigere parse function

Soms is het handig om een bondigere manier te hebben om float waardes om te zetten, regular expressions helpen hierbij :

var filterFloat = function (value) {
  if(/^(\-|\+)?([0-9]+(\.[0-9]+)?|Infinity)$/
   .test(value))
   return Number(value);
 return NaN;
}

console.log(filterFloat('421'));        // 421
console.log(filterFloat('-421'));       // -421
console.log(filterFloat('+421'));       // 421
console.log(filterFloat('Infinity'));     // Infinity
console.log(filterFloat('1.61803398875'));   // 1.61803398875
console.log(filterFloat('421e+0'));      // NaN
console.log(filterFloat('421hop'));      // NaN
console.log(filterFloat('hop1.61803398875')); // NaN

Deze code is alleen een voorbeeld. Het accepteert geen geldige nummers zoals 1 of 5.

Specificaties

Browser compabiliteit

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zie ook