null

De waarde null representeert het moedwillig weglaten, of de bedoelde afwezigheid van welk object of waarde dan ook. Het is een van JavaScript's primitive values.

Syntax

null 

Beschrijving

De waarde null wordt letterlijk geschreven als null (het is geen idenfifier voor een eigenschap van de global object zoals  undefined (en-US) wel kan zijn). In APIs, wordt null vaak verkregen op plekken waar een object mag worden verwacht, maar waar tegelijk geen object relevant is . Wanneer op null of undefined wordt gecontroleerd, wees dan bewust van de  verschillen tussen equality (==) en identity (===) operators (type-conversie wordt via de eerste bereikt).

// foo does not exist. It is not defined and has never been initialized:
> foo
"ReferenceError: foo is not defined"

// foo is known to exist now but it has no type or value:
> var foo = null; foo
"null"

Verschil tussen null en undefined

typeof null        // object (bug in ECMAScript, should be null)
typeof undefined   // undefined
null === undefined // false
null  == undefined // true

Specificaties

Specificatie Status Commentaar
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'null value' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'null value' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'null value' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibiliteit

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zie ook