<bgsound>

Non-standard

This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Sumari

L'element HTML So de Fons (<bgsound>) és un element d'Internet Explorer que associa un so de fons amb una pàgina.

No utilitzeu aquest! Per poder inserir l'àudio en una pàgina web, heu d'utilitzar l'element <audio>.

Atributs

balance
Aquest atribut defineix un nombre entre -10000 i 10000 que determina com es dividirà el volum entre els altaveus
loop
Aquest atribut indica el nombre de vegades que un so es reproduirà i pot tenir qualsevol valor numèric o la paraula clau infinita.
src
Aquest atribut especifica l'adreça URL de l'arxiu de so que es reproduirà, que ha de ser un dels següents tipus: .wav, .au, o .mid.
volume
Aquest atribut defineix un nombre entre 0 i 10.000 que determina la intensitat del so de fons d'una pàgina.

Exemple

<bgsound src="sound1.mid">

<bgsound src="sound2.au" loop="infinite">

Notes

Funcionalitat similar pot aconseguir-se en algunes versions de Netscape que utilitzen l'etiqueta <embed> per invocar un reproductor d'àudio.

Podem escriure bgsound amb una etiqueta de tancament <bgsound  />. No obstant això, ja que aquest element no és part d'una norma, pel que fa a XHTML no será validat.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic ? No support [1] (Yes) ? ?
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? No support [1] ? ? ?

[1] Fins Firefox 22, tot i no donar suport a aquest element, Gecko va associar-ho a HTMLSpanElement (en-US). Això va ser corregit i ara l'element associat és un HTMLUnknownElement (en-US) com és requerit per l'especificació.

Veure

  • El <audio>, és l'element estàndard d'àudio per incrustar en un document.