<bgsound>

Non-standard
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Sumari

L'element HTML So de Fons (<bgsound>) és un element d'Internet Explorer que associa un so de fons amb una pàgina.

No utilitzeu aquest! Per poder inserir l'àudio en una pàgina web, heu d'utilitzar l'element <audio>.

Atributs

balance
Aquest atribut defineix un nombre entre -10000 i 10000 que determina com es dividirà el volum entre els altaveus
loop
Aquest atribut indica el nombre de vegades que un so es reproduirà i pot tenir qualsevol valor numèric o la paraula clau infinita.
src
Aquest atribut especifica l'adreça URL de l'arxiu de so que es reproduirà, que ha de ser un dels següents tipus: .wav, .au, o .mid.
volume
Aquest atribut defineix un nombre entre 0 i 10.000 que determina la intensitat del so de fons d'una pàgina.

Exemple

<bgsound src="sound1.mid">

<bgsound src="sound2.au" loop="infinite">

Notes

Funcionalitat similar pot aconseguir-se en algunes versions de Netscape que utilitzen l'etiqueta <embed> per invocar un reproductor d'àudio.

Podem escriure bgsound amb una etiqueta de tancament <bgsound  />. No obstant això, ja que aquest element no és part d'una norma, pel que fa a XHTML no será validat.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic ? No support [1] (Yes) ? ?
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? No support [1] ? ? ?

[1] Fins Firefox 22, tot i no donar suport a aquest element, Gecko va associar-ho a HTMLSpanElement. Això va ser corregit i ara l'element associat és un HTMLUnknownElement com és requerit per l'especificació.

Veure

  • El <audio>, és l'element estàndard d'àudio per incrustar en un document.