while

Оператор while створює цикл, який виконує вказану інструкцію, доки перевірочна умова оцінюється як true. Умова оцінюється перед виконанням інструкції.

Синтаксис

while (condition)
  statement
condition
Вираз, який оцінюється перед кожним проходом циклу. Якщо ця умова оцінюється як true, statement виконується. Коли умова оцінюється як false, виконання продовжується з інструкції, що розташована після циклу while.
statement
Необов'язкова інструкція, яка виконується, поки умова оцінюється як true. Для виконання кількох інструкцій у циклі, скористайтесь блоком (en-US) ({ ... }), щоб згрупувати ці інструкції.

Заувага: Використовуйте оператор break, щоб зупинити цикл раніше, ніж умова буде оцінена як false.

Приклади

Наступний цикл while виконується, поки n менше трьох.

var n = 0;
var x = 0;

while (n < 3) {
  n++;
  x += n;
}

На кожній ітерації цикл збільшує змінну n на один та додає її до x. Отже, x та n приймають наступні значення:

  • Після першого проходу: n = 1 та x = 1
  • Після другого проходу: n = 2 та x = 3
  • Після третього проходу: n = 3 та x = 6

Після завершення третього проходу умова n < 3 більше не дорівнює true, тому цикл переривається.

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'while statement' in that specification.
Living Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'while statement' in that specification.
Standard
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'while statement' in that specification.
Standard
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262)
The definition of 'while statement' in that specification.
Standard
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262)
The definition of 'while statement' in that specification.
Standard Початкове визначення

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також