Method definitions

Починаючи з ECMAScript 2015, з'явився скорочений спосіб визначення методів для обєктів. Який допоможе вам простіше привязати функцію до імя методу обєкта.

Синтаксис

var obj = {
 property( parameters… ) {},
 *generator( parameters… ) {},
 async property( parameters… ) {},
 async* generator( parameters… ) {},

 // з обчисленими ключами:
 [property]( parameters… ) {},
 *[generator]( parameters… ) {},
 async [property]( parameters… ) {},

 // порівняйте getter/setter синтаксис:
 get property() {},
 set property(value) {}
};

Опис

Скорочений синтаксис подібний до синтаксису getter і setter оголошенних в ECMAScript 2015.

Отже, цей код:

var obj = {
 foo: function() {
  /* код */
 },
 bar: function() {
  /* код */
 }
};

Ви здатні скоротити до:

var obj = {
 foo() {
  /* код */
 },
 bar() {
  /* код */
 }
};

Генераторні методи

Генераторні методи також можуть бути визначенні за допомогою скороченного синтаксису. Користуючить ними:

 • зірочка (*)  повинна бути перед іменем генераторного методу. Тобто, * g(){} - це працюватиме, g *(){} - це ні.
 • всі не генераторні визначення методів не можуть використовувати ключове слово yield. Це означає, що застарілі генераторні функції також не працюватимуть і викинуть SyntaxError. Завжди використовуйте yield разом із зірочкою (*).
// Використовуючи названу властивіть
var obj2 = {
 g: function* () {
  var index = 0;
  while (true)
   yield index++;
 }
};

// Ідентичний обєкт використовуючи скорочений синтаксис
var obj2 = {
 * g() {
  var index = 0;
  while (true)
   yield index++;
 }
};

var it = obj2.g();
console.log(it.next().value); // 0
console.log(it.next().value); // 1

Async методи

Async methods також можуть бути визначенні використовуючи скорочення.

// Використовуючи названу властивіть
var obj3 = {
 f: async function () {
  await some_promise;
 }
};

// Ідентичний обєкт використовуючи скорочений синтаксис
var obj3 = {
 async f() {
  await some_promise;
 }
};

Async генераторні методи

Генераторні методи також можуть бути async.

var obj4 = {
 f: async function* () {
  yield 1;
  yield 2;
  yield 3;
 }
};

// Ідентичний обєкт використовуючи скорочений синтаксис
var obj4 = {
 async* f() {
  yield 1;
  yield 2;
  yield 3;
 }
};

Визначенні методи за допомогою скорочення - не є конструкторами

Любі визначенні методи за допомогою скорочення не є конструктором і викинуть TypeError, якщо ви попробуєте створити екземпляр обєкту за допомогою них.

var obj = {
 method() {}
};
new obj.method; // TypeError: obj.method is not a constructor

var obj = {
 * g() {}
};
new obj.g; // TypeError: obj.g is not a constructor (changed in ES2016)

Приклади

Базові випадки

var obj = {
 a: 'foo',
 b() { return this.a; }
};
console.log(obj.b()); // "foo"

Обчисленні імена властивостей

Скороченний синтаксис також підтримує обчисленні імена властивостей.

var bar = {
 foo0: function() { return 0; },
 foo1() { return 1; },
 ['foo' + 2]() { return 2; }
};

console.log(bar.foo0()); // 0
console.log(bar.foo1()); // 1
console.log(bar.foo2()); // 2

Специфікації

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Method definitions' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript 2016 (ECMA-262)
The definition of 'Method definitions' in that specification.
Standard Changed that generator methods should also not have a [[Construct]] trap and will throw when used with new.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Method definitions' in that specification.
Living Standard

Підтримка браузерів

BCD tables only load in the browser

Дивитися також