while

while ifadesi tanımlanan koşul gerçekleştiği sürece belirtilen kodu çalıştırmaya devam eden  bir döngü oluşturur. Önce şart kontrol edilir, eğer şart sağlanıyorsa kod çalıştırılır.

Sözdizimi (Syntax)

while (condition)
  statement
condition
Döngüdeki her bir tekrarlamadan önce kontrol edilen koşul. Eğer koşul sağlanıyorsa (true) statement çalıştırılır. Ancak koşul sağlanmıyorsa (false) statement çalıştırılmaz ve while döngüsünden sonra yazılan kod bloğu ile program çalışmaya devam eder.
statement
Koşul sağlandığında çalıştırılacak olan kod. Döngü içerisinde birden fazla kod satırı çalıştırmak için block ({ ... }) ifade şeklini kullanabilirsiniz. 

Not: break ifadesini kullanarak döngüyü dilediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

Örnekler

while kullanımı

Aşağıdaki örnekte bulunan (n < 3) ifadesi while döngüsünün koşulu yani condition kısmıdır. Süslü parantezler içerisinde bulunan kısım ise çalıştırılacak olan kod bloğu yani statement kısmıdır. Dolayısıyla aşağıdaki while döngüsü, n değişkeninin değeri üçten küçük olduğu sürece çalışmaya devam eder.

var n = 0;
var x = 0;

while (n < 3) {
  n++;
  x += n;
}

Her tekrarlamada, döngü n değişkeninin değerini bir arttırır. Ardından n değişkeninin değerini x değişkeninin değerine ekler. Dolayısıyla, x ve n değişkenleri aşağıdaki değerlere sahip olurlar:

  • İlk tekrardan sonra: n = 1 ve x = 1
  • İkinci tekrardan sonra: n = 2 ve x = 3
  • Üçüncü tekrardan sonra: n = 3 ve x = 6

Üçüncü tekrardan sonra, n < 3 koşulu artık sağlanmadığı için döngü sonlanır.

Özellikler

Specification
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'while statement' in that specification.

Tarayıcı uyumluluğu

BCD tables only load in the browser

Ayrıca bakınız