Classes

ECMAScript 2015 ile tanıtılan Javascript sınıfları,  aslında halihazırdaki prototype temelli kalıtımın, sözdizi daha kolaylaştırılmış halidir. Class sözdizimi yeni bir nesne tabanlı Javascript modeli sunmamaktadır.

Sınıf tanımlama


Aslında sınıflar class oluşturmak için kullanılan özel fonksiyonlardır. Javascript sınıfları klasik fonksiyon tanımladığınız (en-US) gibi tanımlayabilir veya fonksiyonlar ile yapabildiğiniz gibi bir değişkene atayabilirsiniz (en-US).

Sınıf Tanımları

Bir sınıf tanımlamanın bir yolu class ifadesini sınıf adınızla birlikte kullanmaktır. (Örn: Dikdortgen)

class Dikdortgen {
 constructor(yukseklik, genislik) {
  this.yukseklik = yukseklik;
  this.genislik = genislik;
 }
}

Erişim

Sınıf tanımları ve fonksiyon tanımları arasındaki önemli bir fark, fonksiyonlara tanımlandığı satırdan önce erişim sağlanabilir (en-US). Sınıflara tanımlandığı satırdan önce  erişilemezler. Önce sınıfları tanımlamanız ve ardından ona erişmeniz gerekir.  Aksi halde aşağıdakine benzer bir hatayla karşılaşırsınız. ReferenceError:

var p = new Galeri(); // ReferenceError

class Galeri {}

Class expressions

Bir class'ı tanımlamanın bir başka yolu ise "class" ifadesidir. Class ifadelerine isim verilebilir. İsimli olan bir class ifadesi class body'sinin localidir.

 

// isimsiz class
var Dikdortgen = class {
 constructor(yukseklik, genislik) {
  this.yukseklik= yukseklik;
  this.genislik= genislik;
 }
};

// isimli class
var Dikdortgen = class Dikdortgen {
 constructor(yukseklik, genislik) {
  this.yukseklik= yukseklik;
  this.genislik= genislik;
 }
};

Class body and method definitions

The body of a class is the part that is in curly brackets {}. This is where you define class members, such as methods or constructors.

Strict mode

The bodies of class declarations and class expressions are executed in strict mode.

Constructor

The constructor method is a special method for creating and initializing an object created with a class. There can only be one special method with the name "constructor" in a class. A SyntaxError will be thrown if the class contains more than one occurrence of a constructor method.

A constructor can use the super keyword to call the constructor of a parent class.

Prototype methods

See also method definitions.

class Polygon {
 constructor(height, width) {
  this.height = height;
  this.width = width;
 }

 get area() {
  return this.calcArea();
 }

 calcArea() {
  return this.height * this.width;
 }
}

Static methods

The static keyword defines a static method for a class. Static methods are called without instantiating their class and are also not callable when the class is instantiated. Static methods are often used to create utility functions for an application.

class Point {
  constructor(x, y) {
    this.x = x;
    this.y = y;
  }

  static distance(a, b) {
    const dx = a.x - b.x;
    const dy = a.y - b.y;

    return Math.sqrt(dx*dx + dy*dy);
  }
}

const p1 = new Point(5, 5);
const p2 = new Point(10, 10);

console.log(Point.distance(p1, p2));

Sub classing with extends

The extends keyword is used in class declarations or class expressions to create a class as a child of another class.

class Animal {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }

 speak() {
  console.log(this.name + ' makes a noise.');
 }
}

class Dog extends Animal {
 speak() {
  console.log(this.name + ' barks.');
 }
}

Super class calls with super

The super keyword is used to call functions on an object's parent.

class Cat {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }

 speak() {
  console.log(this.name + ' makes a noise.');
 }
}

class Lion extends Cat {
 speak() {
  super.speak();
  console.log(this.name + ' roars.');
 }
}

Mix-ins

Abstract subclasses or mix-ins are templates for classes. An ECMAScript class can only have a single superclass, so multiple inheritance from tooling classes, for example, is not possible. The functionality must be provided by the superclass.

A function with a superclass as input and a subclass extending that superclass as output can be used to implement mix-ins in ECMAScript:

var CalculatorMixin = Base => class extends Base {
 calc() { }
};

var RandomizerMixin = Base => class extends Base {
 randomize() { }
};

A class that uses these mix-ins can then be written like this:

class Foo { }
class Bar extends CalculatorMixin(RandomizerMixin(Foo)) { }

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Edge Internet Explorer Opera Safari
Basic support 42.0[1]
49.0
45 13 No support No support 9.0
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Basic support No support 45 ? ? 9 42.0[1]
49.0

[1] Requires strict mode. Non-strict mode support is behind the flag "Enable Experimental JavaScript", disabled by default.

See also