do...while

Podsumowanie

Wykonuje zadane polecenia dopóki warunek jest spełniony. Polecenia wykonywane są przynajmniej raz.

Polecenie
Zaimplementowane w: JavaScript 1.2, NES 3.0
Wersja ECMA: ECMA-262, Edycja 3

Składnia

do
   polecenia
while (warunek);

Parametry

polecenia 
Blok poleceń, który jest wykonywany przynajmniej raz. i jest wykonywany ponownie tak długo, jak warunek jest spełniony.
warunek 
Obliczany przy każdym przejściu pętli. Jeśli warunek ma wartość prawda, polecenia w bloku go poprzedzającym są wykonywane ponownie. Kiedy warunek osiągnie wartość fałsz, sterowanie przepływa do następnego polecenia po pętli do...while

Przykłady

Przykład: Zastosowanie do...while

W poniższym przykładzie pętla do...while wykonywana jest przynajmniej raz, a następnie jej wykonywanie jest powtarzane tak długo, aż i będzie większe lub równe 5.

do {
   i+=1;
   document.write(i);
} while (i<5);