zezwalaj na wklejanie

Wiadomość

SyntaxError: Expected ';' (Edge)
SyntaxError: missing ; before statement (Firefox)

Typ Błędu

Co poszło nie tak?

Brakuje gdzieś średnika (;). Instrukcje JavaScript muszą być zakończone średnikami. Niektóre z nich podlegają automatycznemu wstawianiu średnika (ASI), ale w tym przypadku musisz podać średnik, aby JavaScript mógł poprawnie przeanalizować kod źródłowy.

Jednak często ten błąd jest tylko konsekwencją innego błędu, takiego jak niewłaściwe unikanie ciągów znaków lub niewłaściwe używanie zmiennej var. Możesz także mieć gdzieś za dużo nawiasów. Dokładnie sprawdź składnię, gdy ten błąd zostanie zgłoszony.

Przykłady

Niezdefiniowane wiersze

Ten błąd może wystąpić z łatwością, gdy łańcuch znaków nie jest poprawnie zlozony, a silnik JavaScript oczekuje już końca łańcucha. Na przykład:

var foo = 'Tom's bar';
// SyntaxError: missing ; before statement

Możesz użyć podwójnych cudzysłowów lub uciec od apostrofu:

var foo = "Tom's bar";
var foo = 'Tom\'s bar';

Deklarowanie właściwości za pomocą var

Nie można zadeklarować właściwości obiektu lub tablicy za pomocą deklaracji var.

var obj = {};
var obj.foo = 'hi'; // SyntaxError missing ; before statement

var array = [];
var array[0] = 'there'; // SyntaxError missing ; before statement

Zamiast tego pomiń słowo kluczowe var:

var obj = {};
obj.foo = 'hi';

var array = [];
array[0] = 'there';

Bad keywords

Jeśli pochodzisz z innego języka programowania, często używasz słów kluczowych, które nie oznaczają tego samego lub nie mają żadnego znaczenia w javaScript:

def print(info){
  console.log(info);
}; // SyntaxError missing ; before statement

Zamiast tego użyj funkcji def:

function print(info){
  console.log(info);
};

Zobacz tez