Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

Message

SyntaxError: Const must be initalized (Edge)
SyntaxError: missing = in const declaration (Firefox)
SyntaxError: Missing initializer in const declaration (Chrome)

Error type

SyntaxError

What went wrong?

A constant is a value that cannot be altered by the program during normal execution. It cannot change through re-assignment, and it can't be redeclared. In JavaScript, constants are declared using the const keyword. An initializer for a constant is required; that is, you must specify its value in the same statement in which it's declared (which makes sense, given that it can't be changed later).

Examples

Missing const initializer

Unlike var or let, you must specify a value for a const declaration. This throws:

const COLUMNS; 
// SyntaxError: missing = in const declaration

Fixing the error

There are multiple options to fix this error. Check what was intended to be achieved with the constant in question.

Adding a constant value

Specify the constant value in the same statement in which it's declared:

const COLUMNS = 80;

const, let or var?

Do not use const if you weren't meaning to declare a constant. Maybe you meant to declare a block-scoped variable with let or global variable with var. Both don't require an initial value.

let columns;

See also

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Ετικέτες: 
Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: mdnwebdocs-bot, PatrickKettner, YuichiNukiyama, fscholz
Τελευταία ενημέρωση από: mdnwebdocs-bot,