JavaScript

JavaScript (JS) jest językiem programowania głównie używanym po stronie klienta do dynamicznego skryptowania stron internetowych, jednakże często znajduje zastosowanie po stronie serwara, używając oprogramowania takiego jak Node.js.

Nie należy mylić pojęcia JavaScript z językiem programowania Java. Zarówno "Java" jak i "JavaScript" są znakami towarowymi firmy Oracle w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pomimo podobnej nazwy, języki te mają różną składnię, semantykę i zastosowanie.

Stworzony początkowo do zastosowań server-side, przez Brendana Eicha (zatrudnionego wtedy w Netscape Corporation), JavaScript wkrótce został dodany do przeglądarki Netscape Navigator 2.0 w wrześniu 1995 roku. JavaScript stał się natychmiastowym sukcesem przez co w sierpniu 1996 roku Internet Explorer 3.0 (en-US) wprowadził wsparcie JavaScriptu pod nazwą JScript.

W listpoadzie 1996 roku, Netscape rozpoczął wraz z ECMA International pracę nad ustandaryzowaniem JavaScriptu. Od tamtego momentu JavaScript, nazywany ECMAScript, jest zdefiniowamy w standardzie ECMA-262, którego ostatnia (siódma) wersja jest dostępna od czerwca 2016.

JavaScript główne jest używany w przeglądarkach internetowych, umożliwiając programistom manipujację zawartością dokumentu poprzez DOM, przetwarzanie danych przez AJAX (en-US) oraz IndexedDB (en-US), rysowanie grafiki używając canvas (en-US), interakcję z urządzeniem uruchamiającym przeglądarkę przez różne API i tym podobne. JavaScript jest jednym z najczęściej używanych języków programowania ze względu na ostatni wzrost ilości API dostępnych w przeglądarkach oraz poprawy ich wydanjości.

Ostatnio, JavaScript wrócił do zastosowań po stronie serwera dzięki sukcesowi Node.js, najpopularniejszego wieloplatformowego środowiska uruchomieniowego JavaScript poza przeglądarką. Node.js pozwala na użycie JavaScriptu jako języka skryptowego do automatyzacji zadań komputera i budowania w pełni funkcjonalnych serwerów HTTP (en-US) i Web Sockets (en-US).

Dowiedz się więcej

Wiedza ogólna

Nauka JavaScriptu

Technical reference