API

API (Application Programming Interface) jest zbiorem funkcji oraz reguł wewnątrz aplikacji, które umożliwiają interakcję z tą aplikacją za pośrednictwem oprogramowania - w przeciwieństwie do interakcji przez interfejs użytkownika. API można postrzegać jako interfejs pomiędzy aplikacją, która go oferuje, a innymi elementami, np. aplikacjami lub urządzeniami stron trzecich.

Ogólnie rzecz ujmując, w tworzeniu aplikacji internetowych, API jest zbiorem funkcji kodu np. metod (en-US), właściwości (en-US), zdarzeń oraz adresów (en-US), które deweloper może wykorzystać w swojej aplikacji np. do interakcji z komponentami przeglądarki internetowej użytkownika, programami na komputerze użytkownika lub stronami internetowymi i usługami stron trzecich.

Przykłady:

  • API getUserMedia (en-US) może zostać użyte do przechwycenia dźwięku oraz obrazu z kamery użytkownika, które mogą zostać potem dowolnie wykorzystane przez programistę. Przykładem jest nagrywanie obrazu i dźwięku, przesyłanie go innemu użytkownikowi w trakcie rozmowy konferencyjnej lub wykonywanie zdjęć.
  • API Geolokacyjne (en-US) może zostać użyte do zdobycia informacji o lokalizacji z dowolnej usługi, którą użytkownik posiada na swoim urządzeniu (np. GPS). Następnie, może ona zostać użyta w połączeniu z API Map Google, na przykład po to, aby określić pozycję użytkownika na mapie i pokazać mu atrakcje turystyczne w jego okolicy.
  • API Twittera może zostać użyte, aby zdobyć informacje z konta użytkownika na Twitterze, przykładowo po to by wyświetlić jego ostatnie tweety na stronie internetowej.
  • API Animacji Webowych (en-US) może być użyte, aby animować części strony internetowej - na przykład sprawić by obrazy poruszały się lub obracały.

Zobacz też

Informacje ogólne

  • API na Wikipedii

Dokumentacja techniczna