Document.currentScript

Geeft het <script> (en-US) element wiens script op dit moment wordt uitgevoerd.

Syntax

var curScriptElement = document.currentScript;

Voorbeeld

Dit voorbeeld controleert of het script asynchroon wordt uitgevoerd:

if (document.currentScript.async) {
  console.log("Wordt asynchroon uitgevoerd");
} else {
  console.log("Wordt synchroon uitgevoerd");
}

View Live Examples

Opmerkingen

Het is belangrijk om te weten dat dit geen referentie naar het script-element geeft als de code in het script wordt aangeroepen als een callback of event handler; het refereert alleen naar het element wanneer dit initieel wordt verwerkt.

Specificaties

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'Document.currentScript' in that specification.
Living Standard Initiële definitie

Browser compatibiliteit

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basisondersteuning 29.0 (Yes) 4.0 (2.0) Niet ondersteund 16 8
Feature Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basisondersteuning 4.4 (Yes) (Yes) (Yes) ? ? 8

Zie ook