Nasi wolontariusze nie przetłumaczyli jeszcze tego artykułu na język Polski. Dołącz do nas i pomóż go przetłumaczyć!
Można także przeczytać artykuł w języku: English (US).

The Math.acosh() function returns the hyperbolic arc-cosine of a number, that is

x1,Math.acosh(x)=arcosh(x)= the unique y0such thatcosh(y)=x\forall x \geq 1, \mathtt{\operatorname{Math.acosh}(x)} = \operatorname{arcosh}(x) = \text{ the unique } \; y \geq 0 \; \text{such that} \; \cosh(y) = x

Syntax

Math.acosh(x)

Parameters

x
A number.

Return value

The hyperbolic arc-cosine of the given number. If the number is less than 1, NaN.

Description

Because acosh() is a static method of Math, you always use it as Math.acosh(), rather than as a method of a Math object you created (Math is no constructor).

Examples

Using Math.acosh()

Math.acosh(-1);  // NaN
Math.acosh(0);   // NaN
Math.acosh(0.5); // NaN
Math.acosh(1);   // 0
Math.acosh(2);   // 1.3169578969248166

For values less than 1 Math.acosh() returns NaN.

Polyfill

For all x1x \geq 1, we have arcosh(x)=ln(x+x2-1)\operatorname {arcosh} (x) = \ln \left(x + \sqrt{x^{2} - 1} \right) and so this can be emulated with the following function:

Math.acosh = Math.acosh || function(x) {
  return Math.log(x + Math.sqrt(x * x - 1));
};

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.acosh' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Math.acosh' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support38 Yes25 No258
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes25 Yes8 Yes

See also

Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: wbamberg,