mozilla
Wyniki wyszukiwania

  element.clientWidth

  Podsumowanie

  clientWidth to wewnętrzna szerokość elementu w pikselach. Zawiera margines wewnętrzny ( padding ), ale pomija pionowy pasek przewijania (jeśli jest obecny lub renderowany), obramowania i margines zewnętrzny ( margin ).

  Składnia i wartości

  var w = element.clientWidth;
  

  w to liczba całkowita odpowiadająca clientWidth elementu w pikselach. clientWidth jest tylko do odczytu.

  Przykład

  padding-top

  Gentle, individualistic and very loyal, Birman cats fall between Siamese and Persian in character. If you admire cats that are non aggressive, that enjoy being with humans and tend to be on the quiet side, you may well find that Birman cats are just the felines for you.

  Image:BirmanCat.jpgAll Birmans have colorpointed features, dark coloration of the face, ears, legs and tail.

  Cat image and text coming from www.best-cat-art.com

  padding-bottom

  LeftTopRightBottommargin-topmargin-bottomborder-topborder-bottom[if IE]><span id="MrgLeft" style="position: absolute; left: 8px; top: 65px; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">margin-left</span><span id="BrdLeft" style="position: absolute; left: 33px; top: 65px; color: white; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">border-left</span><span id="PdgLeft" style="position: absolute; left: 55px; top: 65px; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">padding-left</span><span id="PdgRight" style="position: absolute; left: 275px; top: 60px; color: black; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl; white-space: nowrap;">padding-right</span><span id="BrdRight" style="position: absolute; left: 310px; top: 65px; color: white; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">border-right</span><span id="MrgRight" style="position: absolute; left: 340px; top: 65px; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">margin-right</span><![endif]

  Image:clientWidth.png

  Specyfikacja

  Nie należy do żadnej ze specyfikacji W3C.

  Uwagi

  clientWidth został wprowadzony w modelu obiektowym DHTML przeglądarki Internet Explorer.

  Dokumentacja

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Ptak82, Mgjbot, Jan Dudek, AshfaqHossain
  Ostatnia aktualizacja: AshfaqHossain,