W3C

World Wide Web Consortium (W3C) jest międzynarodową organizacją, która utrzymuje zasady i ramy związane z Internetem.

Składa się z ponad 350 organizacji członkowskich, które wspólnie opracowują standardy sieciowe, uruchamiają programy informacyjne i utrzymują otwarte forum do rozmów o sieci. W3C koordynuje firmy z branży, aby upewnić się, że wdrażają te same standardy W3C.

Każdy standard przechodzi przez cztery etapy dojrzałości: Working Draft (WD), Candidate Recommendation (CR), Proposed Recommendation (PR) i W3C Recommendation (REC).

Dowiedz się więcej

Wiedza ogólna