Obiekt

Obiekt to struktura danych zawierająca dane i instrukcje odnoszące się do przetwarzania tych danych. Czasami obiekty odpowiadają prawdziwym przedmiotom, np. samochód lub mapa w grze wyścigowej. JavaScript, Java, C++, Python i Ruby to przykłady obiektowych (en-US) języków programowania.

Dowiedz się więcej

Wiedza ogólna