DOM

DOM (Obiektowy Model Dokumentu, ang. Document Object Model) to API, które reprezentuje dokumenty HTML i XML (en-US) oraz pozwala na komunikowanie się z nimi. DOM jest modelem dokumentu ładowanego w browser reprezentowanego jako drzewo, w którym każdy węzeł reprezentuje część dokumentu (np element (en-US), ciągi znaków, komentarze).

DOM jest jednym z najczęściej używanych APIWeb ponieważ pozwala ono na dostęp i interakcję z węzłami dokumentu. Węzły te mogą być tworzone, przenoszone i zmieniane. Do węzłów można także dodać nasłuchiwanie zdarzeń (ang. event listener).

DOM początkowo nie posiadało specyfikacji —zaczęła się ona pojawiać w momencie gdy przeglądarki zaczęły implementować JavaScript. Przestarzała już wersja DOMu nazywana jest czasem DOM 0. Obecnie, WHATWG rozwija DOM Living Standard.

Zobacz więcej

Wiedza ogólna

Informacje techniczne