CSS

CSS (Cascading Style Sheets) is een verklarende taal die bepaalt hoe een webpagina eruitziet in de browser. De browser past de stijldeclaratie van CSS toe op geselecteerde elementen om ze op de goede manier te tonen. Een stijldeclaratie bevat eigenschappen en hun waardes, die bepalen hoe een webpagina eruitziet.

CSS is één van de drie basiswebtechnologieën, samen met HTML en JavaScript. CSS verzorgt over het algemeen de stijl voor HTML-elementen, maar kan ook worden gebruikt voor andere opmaaktalen zoals SVG of XML.

Een CSS-regel is een set van eigenschappen met een bijbehorende selector. Dit is een voorbeeld van CSS-regels die elke paragraaf van de HTML geel maken op een zwarte achtergrond:

/* The selector "p" indicate that all paragraphs in the document will be affected by that rule */
p {
  /* The "color" property defines the text color, in this case yellow. */
  color: yellow;

  /* The "background-color" property defines the background color, in this case black. */
  background-color: black
}

"Cascading" verwijst naar de regels die bepalen hoe selectors worden geprioriteerd om de opmaak van de pagina te veranderen. Dit is een heel belangrijk kenmerk, omdat een ingewikkelde website duizenden CSS-regels kan bevatten.

Meer informatie

Algemene kennis

Technische referentie

Leren over CSS