Сервер

Апаратний сервер являє собою загальний компʼютер в мережі, який надає сервіси клієнтам. Сервер, в програмному забезпеченні – програма, яка надає сервіси програмам-клієнтам.

Зазвичай сервіси надаються в межах локальної або глобальної мереж. Програма-клієнт та сервер традиційно зʼєднуються між собою та обмінюються повідомленнями закодованими за допомогою протоколу.

Найпоширенішими серверами в локальній мережі є файлові сервери, сервери імен, поштові сервери, сервери друку та сервери надсилання та приймання факс-повідомлень. Інший приклад – Веб-сервери, зʼєднані з Інтернетом. Мінікомпʼютери, мейнфрейми, суперкомпʼютери в дата-центрах також є серверами.

Дізнатись більше

Загальні відомості