Ordlista

Learn a new term:

IP Adress

Webbteknologier innehåller långa listor med jargong och förkortningar som används i dokumentation och kodning. Denna ordlista ger definitioner av ord och förkortningar som du behöver känna till för att framgångsrikt kunna förstå och bygga för webben.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Other

Bidra till ordlistan

Denna ordlista är ett ständigt pågående arbete. Du kan hjälpa till att förbättra den genom att lägga till nya uppslagsord eller genom att göra redan existerande definitoner bättre. Det enklaste sättet att börja är att klicka på följande knapp, eller att välja något av nedanstående ord.

Add a new entry to the glossary

Om du vill veta mer om hur du kan bidra till ordlistan, titta på ordlistans dokumentationsstatus-sida.