WindowEventHandlers.onunhandledrejection

Nasi wolontariusze nie przetłumaczyli jeszcze tego artykułu na język Polski. Dołącz do nas i pomóż go przetłumaczyć!
Można także przeczytać artykuł w języku English (US).

The Window.onunhandledrejection property is an event handler for processing unhandledrejection events, which are raised for unhandled Promise rejections.

Syntax

window.onunhandledrejection = EventHandler;

Value

An EventHandler or function to call when unhandledrejection events are received by the window. The event handler receives as an input parameter a PromiseRejectionEvent.

Examples

This example simply logs unhandled rejections' reason values to the console.

window.onunhandledrejection = function(e) {
  console.log(e.reason);
}

Specifications

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'onunhandledrejection' in that specification.
Living Standard Initial definition.

Browser compatibility

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 49 No support[1] No support No support No support
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support No support No support[1] No support No support No support

[1] Firefox implements the PromiseRejectionEvent interface if you go to about:config and set the dom.promise_rejection_events.enabled pref to true. However, Firefox doesn't yet actually send the unhandledrejection or understand rejectionhandled events. Completing the implementation will be addressed in bug 1362272.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Sheppy, chrisdavidmills, teoli, rolfedh, jpmedley
 Ostatnia aktualizacja: Sheppy,