element.getAttribute

Podsumowanie

getAttribute zwraca wartość atrybutu o podanej nazwie.

Składnia

atrybut = element.getAttribute(nazwaAtrybutu)
  • atrybut to ciąg zawierający wartość atrybutu o nazwie nazwaAtrybutu
  • nazwaAtrybutu jest nazwą atrybutu, który chcesz pobrać

Przykład

var div1 = document.getElementById("div1");
var a = div1.getAttribute("align");
alert(a); // pokaże wartość atrybutu "align" dla elementu o id="div1"

Uwagi

W zasadzie wszystkie przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, nowsze wersje Opery, Safari, Konqueror oraz iCab) zwracają null, jeśli bieżący element nie posiada atrybutu o podanej nazwie. Specyfikacja DOM mówi, że w takiej sytuacji powinien być zwracany pusty ciąg znaków i niektórze implementacje DOM tak się zachowują. Zatem jeśli jest możliwe, że element nie posiada żądanego atrybutu, powinieneś użyć metody hasAttribute aby sprawdzić istnienie atrybutu zanim wywołasz getAttribute.

nazwaAtrybutu jest zazwyczaj zależna od wielkości liter, jednak nie w przypadku elementów HTML - wtedy wielkość liter nie ma znaczenia.

Metody DOM do obsługi atrybutów to:

DOM Level 1 (brak obsługi przestrzeni nazw, najczęściej używane) DOM Level 2 (obsługa przestrzeni nazw) DOM Level 1 - praca bezpośrednio z węzłami Attr (rzadko używane) DOM Level 2 - praca bezpośrednio z węzłami Attr, z obsługą przestrzeni nazw (rzadko używane)
setAttribute (DOM 1) setAttributeNS setAttributeNode setAttributeNodeNS
getAttribute (DOM 1) getAttributeNS getAttributeNode getAttributeNodeNS
hasAttribute (DOM 2) hasAttributeNS - -
removeAttribute (DOM 1) removeAttributeNS removeAttributeNode -

Specyfikacja