Array

Tablica jest uporządkowanym zbiorem danych (either primitive (en-US) or object w zależności od języka). Tablice są używane do przechowywania wielu wartości w pojedynczej zmiennej. Porównajmy to do zmiennej która może przechowywać tylko jedną wartość.

Każdy element tablicy ma numer przydzielony do niego, zwany indeksem liczbowym, który zezwala na dostęp do tego elementu. W języku JavaScript tablice zaczynają się od indeksu zero i mogą być manipulowane za pomocą wielu methods (en-US)

Tak wygląda tablica w JavaScript:

var myArray = [1, 2, 3, 4];
var catNamesArray = ["Jacqueline", "Sophia", "Autumn"];
//Tablice w języku JavaSript mogą przechowywać różne typy danych, jak pokazano powyżej. 

Learn more

General knowledge

Technical reference

  • JavaScript Array on MDN