WebGL

WebGL (Web Graphics Library) jest JavaScript API, które umożliwia tworzenie interaktywnych grafik 2D oraz 3D.

Khronos Group czuwa nad WebGL, którego bazę stanowi OpenGL ES 2.0.

WebGL można wywoływać poprzez element HTML <canvas>, który zapewnia przestrzeń do renderowania.

Wszystkie współczesne browsers aktualnie wspierają WebGL, ale jego dostępność jest zależna również od zewnętrznych czynników (np. wparcie GPU).

Więcej informacji

Informacje ogólne

Artykuły techniczne