WebGL

WebGL (Web Graphics Library) jest JavaScript API, które umożliwia tworzenie interaktywnych grafik 2D oraz 3D.

Khronos Group czuwa nad WebGL, którego bazę stanowi OpenGL (en-US) ES 2.0.

WebGL można wywoływać poprzez element HTML <canvas> (en-US), który zapewnia przestrzeń do renderowania.

Wszystkie współczesne browsers aktualnie wspierają WebGL, ale jego dostępność jest zależna również od zewnętrznych czynników (np. wparcie GPU).

Więcej informacji

Informacje ogólne

Artykuły techniczne