Mozilla Firefox

Mozilla Firefox jest darmową przeglądarką internetową browser o otwartym kodzie źródłowym, której rozwojem nadzoruje Mozilla Corporation. Firefox działa na Windows, OS X, Linux oraz na Android.

Po raz pierwszy wydana w listopadzie 2004 roku, Firefox jest całkowicie przystosowywalna w motywy, wtyczki oraz dodatki. Firefox używa Gecko (en-US) do generowania stron internetowych oraz wprowadzania w życie obecnych i przyszłych standardów Web.

Learn more

General knowledge

Technical reference