Przejdź do:

ISO (ang. International Organization for Standardization - Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji) jest globalnym stowarzyszeniem, które opracowuje jednolite kryteria koordynujące firmy w każdej większej branży.

Dowiedz się więcej

Wiedza ogólna

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: DoctorLarva
Ostatnia aktualizacja: DoctorLarva,