ISO

ISO (ang. International Organization for Standardization - Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji) jest globalnym stowarzyszeniem, które opracowuje jednolite kryteria koordynujące firmy w każdej większej branży.

Dowiedz się więcej

Wiedza ogólna