Doctype

W HTML, doctype jest wymaganą preambułą "<!DOCTYPE html>" znajdującą się na początku wszystkich dokumentów. Jego jedynym celem jest uniemożliwienie przeglądarce przełączenia się w tak zwany “tryb zgodności” podczas renderowania dokumentu; to znaczy, doctype "<!DOCTYPE html>" zapewnia, że przeglądarka podejmie najlepszą próbę zastosowania się do odpowiednich specyfikacji, zamiast używania innego trybu renderowania, który jest niezgodny z niektórymi specyfikacjami.

Dowiedz się więcej

Wiedza ogólna

Odniesienia techniczne