Accessibility

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Web Accessibility (A11Y) odnosi się do najlepszych praktyk służących w celu utrzymywania strony internetowej przystępnej pomimo fizycznych i technologicznych ograniczeń. Web Accessibility jest formalnie określona i omawiana w W3C przez Web Accessibility Initiative (WAI).

Learn more

General knowledge

Learn web accessibility

Technical reference