Abstrakcja

Abstrakcja w computer programming to sposób na zmniejszenie złożoności i umożliwienie wydajnego projektowania i wdrażania w złożonych systemach oprogramowania. Ukrywa złożoność techniczną systemów za prostszą APIs.

Zalety Abstrakcji Danych

 • Pomaga użytkownikowi uniknąć pisania kodu niskiego poziomu.
 • Unika powielania kodu i zwiększa możliwość ponownego użycia.
 • Potrafi samodzielnie zmieniać wewnętrzną implementację klasy bez wpływu na użytkownika.
 • Pomaga zwiększyć bezpieczeństwo aplikacji lub programu, ponieważ tylko ważne informacje są dostarczane użytkownikowi.

Przykład

#include <iostream>
using namespace std;

class implementAbstraction {

  private:
    int a, b;

  public:
    // method to set values of
    // private members

    void set(int x, int y) {
      a = x;
      b = y;
    }

    void display() {
      cout<<"a = " <<a << endl;
      cout<<"b = " << b << endl;
    }
};

int main() {
  implementAbstraction obj;
  obj.set(10, 20);
  obj.display();
  return 0;
}

Ucz się więcej

Wiedza ogólna