MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Glossary

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Learn a new term:

Kryptografia
Kryptografia lub kryptologia, to nauka, która bada jak kodować i przekazywać wiadomości w bezpieczny sposób. Projekty kryptograficzne i opracowane algorytmy są używane do kodowania i dekodowania wiadomości w niezabezpieczonym środowisku oraz ich aplikacji. Poza zagadnieniem poufności danych, kryptografia porusza również temat identyfikacji, uwierzytelniania, niezaprzeczalności i integralności danych. Dlatego też badania metod kryptografii są używane w kontekście, kryptosystemów.

Web technologies contain long lists of jargon and abbreviations that are used in documentation and coding. This glossary provides definitions of words and abbreviations you need to know to successfully understand and build for the web.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Other

Contribute to the glossary

This glossary is a never ending work in progress. You can help improving it by writing new entries or by making the existing ones better. The easiest way to start is to hit the following button or to pick one of the suggested terms below.

If you want to know more on how to contribute to the glossary, check out the glossary documentation status page.

Join the Glossary community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Jeremie
 Ostatnia aktualizacja: Jeremie,