CSS

CSS (Cascading Style Sheets) és un llenguatge declaratiu que controla com es veuen les pàgines web en el navegador. El navegador aplica declaracions d'estils CSS als elements seleccionats per mostrar-los correctament. Una declaració d'estil conté les propietats i els seus valors, que determinen l'aparença d'una pàgina web.

CSS és una de les tres tecnologies principals de la Web, juntament amb HTML i JavaScript. Generalment els estils CSS s'aplican  en els elements HTML, però també es poden utilitzar amb altres llenguatges de marcat com SVG o XML .

Una regla CSS és un conjunt de propietats associades amb un selector. Aquí hi ha un exemple que fa que cada paràgraf HTML sigui groc contra un fons negre:

/* El selector "p" indica que tots els paràgrafs en el document es veuràn afectats per aquesta regla. */
p {
  /* La propietat "color" defineix el color del text, en aquest cas groc. */
  color: yellow;

  /* La propietat "background-color" defineix el color de fons, en aquest cas negre. */
  background-color: black
}

"Cascada" es refereix a les regles que governen com es prioritzen els selectors per canviar l'aparença d'una pàgina. Aquesta és una característica molt important, ja que un lloc web complex pot tenir milers de regles CSS.

Aprèn més

Coneixement general

Referència tècnica