mozilla
Wyniki wyszukiwania

  XHTML

  XHTML ma się do XML-a tak, jak HTML do SGML-a. Znaczy to, że XHTML jest językiem znaczników podobnym do HTML-a, ale z bardziej surową składnią. Dwie wersje XHTML-a zostały ukończone przez W3C:

  • XHTML 1.0 to HTML4 zreformulowany jako aplikacja XML i jest wstecznie kompatybilny z HTML-em w ograniczonych przypadkach
  • XHTML 1.1 jest modułową wersją XHTML-a, która nie jest wstecznie kompatybilna z HTML-em.

  Trzecia wersja, XHTML 2, ze znaczącymi zmianami w słowniku elementów, jest obecnie w fazie roboczej.

  Aby uzyskać więcej informacji o języku XHTML, zobacz:

  Narzędzia

  Zobacz wszystkie...

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page:
  Ostatnia aktualizacja: Diablownik,