element.removeAttribute

Podsumowanie

removeAttribute usuwa atrybut bieżącego elementu.

Składnia

element.removeAttribute(nazwaAtrybutu)
  • nazwaAtrybutu to ciąg znaków określający nazwę atrybutu elementu element , który to atrybut ma zostać usunięty

Przykład

// <div align="left" width="200px">
document.getElementById("div1").removeAttribute("align");
// teraz: <div width="200px">

Uwagi

Aby usunąć atrybut, powinieneś używać metody removeAttribute, a nie ustawiać wartość atrybutu na null za pomocą setAttribute.

Próba usunięcia nieistniejącego atrybutu elementu nie wyrzuca wyjątku.

Metody DOM do obsługi atrybutów to:

DOM Level 1 (brak obsługi przestrzeni nazw, najczęściej używane) DOM Level 2 (obsługa przestrzeni nazw) DOM Level 1 - praca bezpośrednio z węzłami Attr (rzadko używane) DOM Level 2 - praca bezpośrednio z węzłami Attr, z obsługą przestrzeni nazw (rzadko używane)
setAttribute (DOM 1) setAttributeNS setAttributeNode setAttributeNodeNS
getAttribute (DOM 1) getAttributeNS getAttributeNode getAttributeNodeNS
hasAttribute (DOM 2) hasAttributeNS - -
removeAttribute (DOM 1) removeAttributeNS removeAttributeNode -

Specyfikacja