element.attributes

Podsumowanie

attributes zwraca kolekcję atrybutów określonych dla danego elementu.

Składnia i wartości

var kolekcjaAtrybutów = elementNodeReference.attributes;

Typem zwracanego obiektu kolekcji jest NamedNodeMap. Jeśli element nie ma określonych żadnych atrybutów, zwrócony obiekt ma zerową długość. Właściwość attributes jest tylko do odczytu.

kolekcjaAtrybutów to referencja do kolekcji atrybutów.

Przykład

// weź pierwszy element <p> z dokumentu
var para = document.getElementsByTagName("p")[0];
var atts = para.attributes;

Uwagi

Zwracany obiekt ma typ NamedNodeMap, nazywany także kolekcją, będący listą węzłów, a nie ciągów znakowych. Właściwości obiektów atrybutów dostępne są poprzez indeks, tak jak w poniższym przykładzie, który pobiera parę nazwa/wartość pierwszego atrybutu akapitu "p1":

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<html>

 <head>
 <title>Attributes example</title>
 <script type="text/javascript">
  function showFirstAttr()
  {
  var FirstParg = document.getElementById("p1");
  var outputText = document.getElementById("result");

  if (FirstParg.hasAttributes())
  // sprawdźmy, czy FirstParg ma atrybuty
   {
   outputText.value = FirstParg.attributes[0].name + "->"
            + FirstParg.attributes[0].value;
   }
  else
   {
   outputText.value = "Brak atrybutów do wyświetlenia"
   };
  }
 </script>
 </head>

<body>
 <p id="p1" style="color: green;">Przykładowy akapit</p>
 <form action="">
 <p><input type="button" value="Pokaż nazwę i wartość pierwszego atrybutu"
   onclick="showFirstAttr();">
 <input id="result" type="text" value=""></p>
 </form>
</body>
</html>

Obiekt z atrybutami jest kolekcją, która podobna jest do tablicy, ponieważ ma właściwość length, a do atrybutów można odnosić się poprzez indeks liczbowy, ale kolekcja nie posiada specjalnych metod, jakie mają tablice, jak join, split, itd.

Kolejność w kolekcji atrybutów nie jest wiarygodna - dwie przeglądarki po otrzymaniu takiego samego kodu znaczników mogą zwracać różnie uporządkowane obiekty attributes.

By uzyskać dostęp do konkretnego atrybutu, użyj metody getAttribute lub zapisu z użyciem kropki:

 // pokaż id elementu, jeśli element go posiada
 if(element.id)
 {
  alert("id elementu to " + element.id);
 }
 else
 {
  alert("element nie ma id");
 };

Specyfikacja