Prawda (ang. truthy)

W JavaScript, prawda jest wartością uważaną za prawdziwą, w  kontekście wyrażenia logicznego, reprezentowaną przez wartość wbudowaną true. Z definicji, prawdziwe są wszystkie wartości, z wyjątkiem tych, które są zdefiniowane jako  nieprawdziwe (czyli false, 0, "", null, undefined i NaN).

JavaScript używa konwersji typów (en-US) w kontekście logicznym.

Przykładami wartości prawdziwych w JavaScript (które będą przetłumaczone na wbudowaną wartość true i wykonane w bloku if) są:

if (true)
if ({})
if ([])
if (42)
if ("foo")
if (new Date())
if (-42)
if (3.14)
if (-3.14)
if (Infinity)
if (-Infinity)

Zobacza też