Klasa

W programowaniu obiektowym (en-US) klasa określa cechy obiektu. Klasa definiuje właściwości (en-US)metody (en-US) obiektu, stanowi model, na podstawie którego tworzone są konkretne instancje klasy (obiekty). 

Dowiedz się więcej

Wiedza ogólna