Chrome

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

In a browser, the chrome is any visible aspect of a browser aside from the webpages themselves (e.g., toolbars, menu bar, tabs). This is not to be confused with the Google Chrome browser.

Learn more