Boolean

Boolean jest typem danych, który może przyjmować jedynie dwie wartośći - true, lub false, czyli prawda i fałsz.W JavaScripcie naprzykład używa się ich by zadecydować, które części kodu wykonać (instrukcje if) lub powtórzyć (pętle typu for)

Pseudokod obrazujący koncept.

/* JavaScript if statement */
if (boolean conditional) {
   // ten kod się wykona jeśli warunek jest prawdziy
}

if (boolean conditional) {
  console.log("warunek jest prawdziwy");
} else {
  console.log("warunek jest fałszywy");
}


/* JavaScript for loop */
for (control variable; boolean conditional; counter) {
  // kod się wykonuje dopóki warunek jest prawdziwy
}

for (var i=0; i < 4; i++) {
  console.log("Ten kod wykona się 4 razy - dla i = 0,1,2,3");
}

Nazwa pochodzi od angielskiego matematyka George Boole, który był pionierem logiki matematycznej.

Learn more

General knowledge

Technical reference