Drzewo dostępności (AOM)

Drzewo dostępności, lub model dostępności obiektu (AOM), zawiera accessibility-informacje związane z dostępnością dla większości elementów HTML.

Przeglądarki konwertują znaczniki HTML w wewnętrzną reprezentacje zwaną drzewem DOM.  Drzewo DOM zawiera obiekty dla wszytskich elementów, atrybutów i węzłów tekstowych danego znacznika HTML. Na podstawie drzewa DOM, przeglądarki tworzą drzewo dostępności, które następnie jest używane przez, konkretne dla danej platformy, API dostępności do technologi wspomagających, takich jak czytniki ekranu.

Istnieją cztery składniki w obiekcie drzewa dostępności:

nazwa
Jak możemy się odnieść do danego elementu? Na przykład, hiperłącze zawierające tekst ‘Czytaj’ będzie miało nazwę 'Czytaj’ (więcej na temat w jaki sposób nazwy są kalkulowane mozesz dowiedzieć się z artykułu Specyfikacja kalkulacji dostępnej nazwy i opisu).
opis
W jaki sposób możemy opisać element, jeśli chcemy dodać coś do nazwy? Opis tabeli może wyjaśnić jakiego rodzaju informacje ona prezentuje.
rola
Czym jest dany element? Czy jest to przycisk, pasek nawigacyjny czy lista obiektów?
stan
Czy posiada stan? Na przykład, zaznaczone/odznaczone pole wyboru, zwinięty/rozwinięty element <summary>.

Dodatkowo, drzewo dostępności często zawiera informacje o tym co można z danym elementem, zrobić: hiperłącze można kliknąć, pole tekstowe wypełnić, itd.