Array.prototype[@@iterator]()

Початковим значенням властивості @@iterator є та сама функція, яка є початковим значенням властивості values().

Синтаксис

arr[Symbol.iterator]()

Значення, що повертається

Початкове значення, що надається ітератором values(). За замовчуванням, використання arr[Symbol.iterator] поверне функцію values().

Приклад

Перебір за допомогою циклу for...of

var arr = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'];
var eArr = arr[Symbol.iterator]();
// ваш переглядач має підтримувати цикл for..of
// та змінні, оголошені через let, у циклах for
// також можна використати const та var
for (let letter of eArr) {
  console.log(letter);
}

Альтернативний перебір

var arr = ['а', 'б', 'в', 'г', 'ґ'];
var eArr = arr[Symbol.iterator]();
console.log(eArr.next().value); // а
console.log(eArr.next().value); // б
console.log(eArr.next().value); // в
console.log(eArr.next().value); // г
console.log(eArr.next().value); // ґ

Випадок використання позначення через квадратні дужки

Використовувати цей синтаксис замість позначення через крапку (Array.prototype.values()) зручно, коли ви не знаєте заздалегідь, яким буде об'єкт. Якщо ви маєте функцію, що приймає ітератор та перебирає значення, але не знаєте, чи матиме цей об'єкт метод [Iterable].prototype.values. Це може бути вбудований об'єкт, такий як String, або користувацький об'єкт.

function logIterable(it) {
  var iterator = it[Symbol.iterator]();
  // ваш переглядач має підтримувати цикл for..of
  // та змінні, оголошені через let, у циклах for
  // також можна використати const та var
  for (let letter of iterator) {
      console.log(letter);
  }
}

// Масив
logIterable(['а', 'б', 'в']);
// а
// б
// в

// рядок
logIterable('абв');
// а
// б
// в

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype[@@iterator]()' in that specification.
Standard Початкове визначення.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype[@@iterator]()' in that specification.
Living Standard

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
@@iteratorChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 36
Full support 36
No support 27 — 36
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named @@iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: @@iterator
No support 17 — 27
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: iterator
IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 10WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 36
Full support 36
No support 27 — 36
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named @@iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: @@iterator
No support 17 — 27
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: iterator
Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
See implementation notes.
See implementation notes.
Uses a non-standard name.
Uses a non-standard name.

Див. також