element.tagName

Podsumowanie

tagName zwraca nazwę elementu.

Składnia

nazwaElementu = element.tagName
  • nazwaElementu to ciąg zawierający nazwę bieżącego elementu.

Przykład

Dane są takie znaczniki:

<span id="born">Kiedy przyszedłem na świat...</span>

i taki skrypt:

var span = document.getElementById("born");
alert(span.tagName);

W XHTML-u (lub innym formacie XML) wyświetlone zostanie "span", a w HTML - "SPAN".

Uwagi

W XML-u tagName zachowuje wielkość liter. W HTML-u tagName zwraca nazwę elementu w formie kanonicznej - wielkimi literami. Wartość tagName jest taka sama jak wartość nodeName.

Specyfikacja

tagName