element.setAttributeNS

Podsumowanie

setAttributeNS dodaje nowy lub zmienia wartość istniejącego atrybutu o podanej nazwie i przestrzeni nazw.

Składnia

element.setAttributeNS(przestrzeńNazw,nazwa,wartość)
  • przestrzeńNazw to ciąg znaków określajacy przestrzeń nazw atrybutu.
  • nazwa to ciąg znaków określający nazwę atrybutu do ustawienia.
  • wartość to żądana wartość atrybutu.

Przykład

var d = document.getElementById("d1");
d.setAttributeNS("http://www.mozilla.org/ns/specialspace", "align", "center");

Uwagi

Metody DOM do obsługi atrybutów to:

DOM Level 1 (brak obsługi przestrzeni nazw, najczęściej używane) DOM Level 2 (obsługa przestrzeni nazw) DOM Level 1 - praca bezpośrednio z węzłami Attr (rzadko używane) DOM Level 2 - praca bezpośrednio z węzłami Attr, z obsługą przestrzeni nazw (rzadko używane)
setAttribute (DOM 1) setAttributeNS setAttributeNode setAttributeNodeNS
getAttribute (DOM 1) getAttributeNS getAttributeNode getAttributeNodeNS
hasAttribute (DOM 2) hasAttributeNS - -
removeAttribute (DOM 1) removeAttributeNS removeAttributeNode -

Specyfikacja